Условия за използване на сайта http://www.imofond.bg

„ИМОФОНД” ООД, наричано по-долу за краткост “ИМОФОНД” предлага съдържанието на този уеб сайт (сайта) при спазване на настоящите Общи условия. “ИМОФОНД” ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и без предупреждение, като променените влизат в сила незабавно след публикуването им в сайта. С ползването на сайта Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия за ползване преди да използвате услугите, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Ако не приемете Условията, посочени тук, няма да разполагате с възможност да ползвате нашите Услуги.

Във връзка с предоставяните Услуги ИМОФОНД обработва лични данни съгласно Политика за защита на личните данни („Общи условия”), която е видима и леснодостъпна на сайта ни.

Дата на актуализиране: 06.01.2022 г.

Ако не сте съгласни с Общите условия, трябва да напуснете сайта.

„ИМОФОНД” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204103829, със седалище и адрес на управление: град София, пл. „Света Неделя” № 4, ет. 6, имейл адрес office@imofond.bg, телефон +359 88 5922480

ИМОФОНД набира свои клиенти чрез интернет сайта www.imofond.bg, като предоставя възможност на всеки посетител да изпрати запитване относно проявен от него интерес за контакт с ИМОФОНД, с цел продажба на притежаван от него недвижим имот от ИМОФОНД. Процедурата по подаване на запитване е описана подробно в настоящите Общи условия и спазването й е задължително за осъществяването на контакт с ИМОФОНД.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – http://www.imofond.bg и всички негови подстраници.

Клиент – означава всяко физическо или юридическо лице, което е изпратило запитване на сайта към Имофонд относно продажба на притежаван от него имот и което е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, правила за изпращане на запитване, и всякаква друга правнозначима информация, касаеща Сайта.

Лични данни – информация за физическото лице, която ще се изписва

Имот – означава всеки имот, за който е изпратено запитване по правилата на настоящите Общи условия и за който Клиентът се е обърнал към Имофонд за продажбата му.

Начин на ползване на функционалностите в сайта:

  1. За да бъдат ползвани Услугите на ИМОФОНД в сайтаwww.imofond.bg, то следва да бъдат попълнени следните полета:
  • Тип имот– в тази графата следва да се запише  типа на продавания имот, напр. едностаен апартамент, двустаен апартамент, тристаен апартамент, гараж, парцел и тн. Клиентът изписва лично типа на продавания имот, като не е задължен да се ограничи в гореизброените примерни типове имоти.
  • Град– в тази графа се отбелязва местонахождението на продавания имот, напр. София, Варна, Пловдив, Бургас и тн., като Клиентът изписва лично местонахождението на продавания имот, като не е задължен да се ограничи в гореизброените примерни градове.
  • Име– в тази графа се записват минимум две имена на Клиента, който желае ползването на услугите ни.
  • Телефон– в тази графа се записва телефон за контакт с Потребителя, на който телефон представител на ИМОФОНД ще осъществи контакт с Потребителя.
  • e-mail– в тази графа се записва актуален e-mail/ електронен адрес за контакт с Потребителя. На този мейл ИМОФОНД ще изпрати автоматичен мейл за потвърждение получаването на изпратеното запитване, след като е попълнил в цялост и се е съгласил с настоящите общи условия, Политика за защита на лични данни и Правила за бисквитките.

За съгласие с Правилата за защита на личните данни, Клиентът следва да кликне на празното квадратче. С кликването бутонът по-долу „Изпрати запитване” ще стане активен и ще даде възможност на Клиента да изпрати попълнените от него данни в полетата.
С кликване върху бутона „Изпрати запитване” Клиентът ще изпрати попълнените данни, а ИМОФОНД ще получи мейл с информацията за Клиента.

След коректно попълване на всички необходими данни по-горе и след получаване на мейл с данните за Клиента, ИМОФОНД ще изпрати автоматичен e-mail на посочения от Клиента електронен адрес за контакт с потвърждение, че запитването му е получено от ИМОФОНД, както и че представител на ИМОФОНД ще се свърже с Клиента в най-кратки срокове. Клиентът не следва да отговаря на този мейл, тъй като той е единствено с информативна цел за получаването на запитването му.

След осъществяване на контакт между Клиента и представител на ИМОФОНД, Клиентът следва да предостави на ИМОФОНД необходимата информация, която е нужна за изготвянето на отговор по запитването за цена на притежавания от него имот.

При необходимост, ИМОФОНД може да насочи Клиента и към Агенция за недвижими имоти, оперираща на територията по местонахождението на предлагания за продажба имот.

С Приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава съгласието си да получава на посочени от него e-mail или телефонен номер маркетингови кампании и други съобщения. Клиентът може да упражни правото си на отказ, като изпрати на e-mail адрес: office@imofond.bg изричен мейл, като заяви, че не желае да получава съобщения с маркетингова цел. ИМОФОНД се задължава да прекрати изпращането на съобщения до този Клиент.

Конфиденциалност

Моля, запознайте се с нашата политика за защита на личните данни и получете повече информация относно използването на лични данни, която ни предоставяте.

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към сайта без изричното съгласие на „ИМОФОНД” ООД. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на „ИМОФОНД” ООД.

За запитвания: office@imofond.bg

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на сайта (включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба) се притежават изключително от „ИМОФОНД” ООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от „ИМОФОНД” ООД.
Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Забранено е всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от сайта, независимо за какви цели.
Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от сайта без изричното съгласие на „ИМОФОНД” ООД.
“ИМОФОНД” ООД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Отговорност

„ИМОФОНД” ООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация, публикувана на свързани сайтове, или предлагана от трети лица.
„ИМОФОНД” ООД не поема отговорност за непреки, случайни или други вреди, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от сайта.

Информация от трети лица

„ИМОФОНД” ООД приканва да не се изпраща лична или друга конфиденциална информация извън събираната в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.
Отговорността на „ИМОФОНД” ООД относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от конкретните споразумения, с които те се предлагат.
Възможно е да предлагаме връзки към съдържание или уеб сайтове на трети лица. В този случай ние не носим отговорност за тях, като за ползването на всеки отделен сайт/съдържание важат собствените му Общи условия.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за ползване на сайта.

Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на „ИМОФОНД” ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Call Now Button