Продажбата на имот е страхотна възможност да реализирате печалба, особено в случай че не се нуждаете от недвижимата собственост, която притежавате. Ако предвиждате да пристъпите към продажба, то прочетете тази статия, за да разберете кога е най-подходящият момент да осъществите намеренията си.

Вземането на решение за продажба на имущество е сериозна стъпка и обикновено е съпътствана от редица въпроси. Преди всичко, те са свързани с цената на имота, необходимите документи, етапите, през които трябва да преминете, както и дали сте избрали подходящ момент, за да реализирате намеренията си.

Как да разпознаем правилния момент за продажба на имот?

За да се ориентирате за точното време, в което да пристъпите към продажба, то на първо време направете проучване. Проследете каква е икономическата ситуация в страната. Имайте предвид, че има много фактори, които могат да повлияят на пазара на жилища. Такива са промените в банковите условия при отпускане на жилищни кредити, законодателни промени в данъците при придобиване на недвижимо имущество, здравни, икономически или финансови кризи, които без съмнение се отразяват на множество сфери, включително и върху имотния пазар.

Спешна ли е продажбата?

Необходимостта от бърза продажба може да бъде породена от най-различни причини. Такава може да бъде увеличаването на броя на членовете на семейството, което довежда до необходимостта от повече пространство. В този случай семейството желае да продаде апартамента, в който живее във възможно най-кратък срок, за да се сдобие с ново по-просторно жилище, което да отговаря на новите нужди на домакинството.

Друга причина би била невъзможността на някои собственици едновременно да управляват няколко имота, които притежават. В такава ситуация са поставени хора, които са придобили имуществото си по наследствен път и са се сдобили с отговорността да поддържат няколко жилища наведнъж. На пръв поглед очевидното решение на този проблем е възможността да отдават имота си под наем, но това води със себе си и редица други ангажименти като подготовка на апартамента, намирането на подходящи наематели и последващо поддържане на договорни отношения. В този смисъл, задълженията към имота стават регулярни и собственикът се превръща в управител, който трябва да проследява дали имотът му се ползва според предвидените изисквания.

Затрудненото финансово състояние също попада сред причините, поради които собствениците биха бързали да продадат възможно най-скоро имуществото си. Смяната на местожителството или работното място, плановете за емиграция в чужбина, също са чести причини за навременната продажба на жилището.

Проучете в какъв етап се намира пазарът на жилища

Жилищният пазар се развива със завидна динамика. Характерно за него са редуването на периоди на бурно развитие (подем) и спад. Периодите на подем се характеризират с голямо търсене и покачващи се нива на цените на жилищата. Спадът, от своя страна, се характеризира с ниски цени, голямо предлагане и ниско търсене.

Преди да пристъпите към пускането на имота си в продажба, то най-добре отделете малко време за проучване на пазара. Обърнете внимание на съотношението между търсене и предлагане, проучете кои са най-желаните райони от купувачите, какви са средните цени в различните квартали. Така ще можете и да се ориентирате за максималната цена, която можете да вземете при продажбата на имота си, а също така и да откриете кои са съществените предимства и недостатъци на района, в който се намира имотът ви.

Какво е водещо при определянето на цените на имотите?

Проучвайки нагласите и предпочитанията на потребителите, ще бъдете наясно кои характеристики на жилищата се смятат за предимства и кои за недостатъци. Така ще можете да прецените плюсовете на вашата собственост и да определите адекватна цена. Определящо за цената на един имот е неговата локация, репутацията на квартала, в който се намира той, големината на имота, разпределението и броя на стаите, както и близостта до ключови обекти, наличието на паркомясто и зелени площи и т.н. Ако продавате апартамент в София, или в някои от другите големи градове в страната, то определящ фактор за ценообразуването би бил и близостта до спирки на градския транспорт, които да гарантират сравнително бързия достъп до централните части на града.

С какво трябва да се съобразите преди продажба на имот?

Има няколко фактора, които трябва да съобразите преди да пуснете имота си в продажба. Така ще можете да сключите сделка при най-добри условия, като избегнете усложнения.

Правилна пазарна оценка

Чрез предварителното проучване, ще можете да проучите и как да изготвите правилна пазарна оценка на имуществото си. Както вече споменахме, факторите, влияещи върху цената на имота, са много – локация, комуникативност, квадратура, общо състояние на жилището, обзавеждане, дори и изложението. Има хора, които държат изрично бъдещият им дом да гледа на изток или на юг, за да получават възможно най-много часове слънцегреене. Други потребители държат да получат усещане за простор и панорамен изглед, разкриващ се от по-високите етажи на жилищните кооперации, или конкретно – гледка към планината. Ако вашият имот разполага с такива екстри, то това неминуемо ще се отрази на цената му.

Все пак изготвянето на правилната пазарна оценка има своите тънкости и засяга много повече характеристики от неговите основни особености. Затова най-добре се консултирайте със специалист в областта, който има опит и познания и ще може да ви даде полезни съвети и да изготви правилна пазарна оценка.

Консултация с юрист

Ролята на нотариуса е ключова. Без неговата намеса, сключването на сделка е на практика невъзможно. За да преминете към успешна покупко-продажба, нотариусът трябва да провери изрядността на всички документи, съпътстващи покупката. Сред документи от ключово значение, са: документ за собственост върху имота, документ за самоличност, удостоверение за данъчна оценка и схема на обекта от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Други възможни документи са удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за тежести, удостоверение за наследници. Понякога се изисква и документ, удостоверяващ, че нямате задължения към Национала агенция по приходите. Не забравяйте и таксите, които непременно ще трябва да платите. Обикновено таксите се поделят поравно между двете страни по сделката (така гласи Законът за задълженията и договорите), но всичко зависи от уговореното в предварителното споразумение между купувач и продавач.

Call Now Button