Ще ви представим няколко полезни съвета, които ще ви помогнат по време на процеса по продажба на апартамент. В статията ще откриете важна информация относно стъпките, които трябва да предприемете преди официално да пуснете вашия имот за продан. Така ще сте сигурни, че сте преминали през всички етапи, водещи към реализирането на успешна сделка за покупко-продажба.

Как да подготвим имота за продажба?

От решаващо значение за успешната продажба на едно жилище са редица фактори. Голяма част от собствениците вярват, че най-важният критерий, по който купувачите се ориентират е добрата локация на имота. Именно това обстоятелство ги кара да мислят, че щом апартаментът се намира на добро местоположение, то неговата продажба е повече от сигурна и то във възможно най-кратки срокове. Тази нагласа обаче може да  измести фокуса от няколко фактора, които са от ключово значение за подготвеността на продавача, което неминуемо се отразява върху вземането на правилни решения. Вижте на какво да обърнете внимание, за да си подсигурите най-правилния подход към реализирането на очакваната продажба в следващите редове.

На какво да обърнем внимание

Изберете подходящия момент

На първо време благоразумно би било предварително да се запознаете с актуалната икономическата ситуация и да се ориентирате в нея. Проверете какви са данъците за придобиване на имот, тъй като една по-голяма промяна би оказала влияние върху поведението на купувачите, а това би се отразило и върху интереса към вашата собственост. На следващо място трябва да вземете предвид обстоятелства като инфлацията. Обезценяването на паричния ресурс обикновено се отразява върху решението на купувачите за покупка на нов дом. Много хора възприемат инвестицията в недвижим имот като най-сигурното спасение на спестяваната им.

Проучете пазара – търсене и предлагане

Характерно за пазара на недвижими имоти e динамичното му развитие. В резултат,  продавачите са изправени пред възможността да вложат известно време и усилия, за да проследят текущите процеси. Така те биха могли да добият реална представа за случващото се на имотния пазар. За избора на правилния момент за продажба на имоти в София, а и в останалите градове в страната, от важност са както динамиката на развитие,  и съотношението между търсене и предлагане, така и текущата пазарна ситуация, в която се намираме.

Важно е да сте наясно още с факта, че типично за пазара на имоти е редуването на етапи на спад в цените, с такива на възход. Поради това е желателно да се стремите да наблюдавате обстойно движението, посоката и темпото, с което пазарът се видоизменя. Не забравяйте, че вашият дом е дългосрочна инвестиция в бъдещето, затова трябва да сте добре запознати с актуалните течения и потребности на търсещите имоти за покупка.

Определете подходяща цена

Цената, която всеки продавач иска в замяна на своята собственост, не трябва да бъде изкуствено завишена, нито да бъде прекалено ниска. Причината е, че и двата варианта биха могли да забавят продажбата. Прекалено високата цена може да задържи имота по-дълго време на пазара на недвижими имоти, което от своя страна ще създаде повод за съмнения у потенциалните купувачи. Така търсещите нов дом ще решат, че въпросното  жилище не си заслужава парите и ще се откажат. По-ниската цена, също носи със себе си съмнение за нещо нередно около предвидения за продажба имот, което отново не е добър вариант.

Най-работещият метод за всеки собственик, който планира продажба, е да потърси консултация със специалист в сферата на имотите. Имайте предвид, че брокерите най-добре знаят на каква цена може да се продаде всеки имот, в зависимост от параметрите, с които разполага той. Освен това, те вземат предвид състоянието на имота и пазара в момента, като не пропускат да определят и оценят предимствата и недостатъците на жилището.

Бъдете точни в описанието на имота

Обявата в порталите за недвижими имоти е начинът, по който клиентите се запознават с характеристиките на имота. Поради тази причина тя трябва да бъде изготвена професионално. Препоръчително е посочената информация да бъде подробна, за да успеете да представите имота в най-добрата му светлина, така че да направи нужното впечатление на купувачите. Именно описанието на обявата е най-доброто място, където да подчертаете най-добрите параметри на жилището. Старайте се да споменете всички удобства, както и услугите, които живущите биха открили в непосредствена близост до жилището. Сред ключовите характеристики, които привличат вниманието на клиентите и характеризират тяхното търсене, са наличието на зелени площи, магазини и ресторанти, аптеки и здравни заведения, удобна транспортна връзка с останалите части на града, както и добри училища.

Ако се притеснявате, че описанието на имота ще стане прекалено дълго и трудно за четене, може да го разделите на тематични абзаци.  Така всеки параграф ще има собствено подзаглавие, което ще ориентира клиентите по-лесно в текста. Освен това ще може да открият бързо конкретна информация относно имота.

Не забравяйте да представите и качествен снимков материал, от който купувачите ще придобият преки впечатления относно външния вид на имота. Значително предимство би било ако освен снимки, в обявата прикачите и видеоматериал. Така ще можете да заведете клиента на виртуален оглед из жилището и в случай че той го хареса – ще пристъпи към посещение за оглед. По този начин ще премахнете възможността от евентуални разочарования, защото всеки клиент ще бъде предварително запознат с това, което ще отрие на място.

Подгответе нужните документи

За сключването на успешна сделка по покупко-продажба на имот ще се нуждаете и от  съдействието на нотариус, който да се погрижи за изрядността на документите. Като продавач, ще можете да разчитате на своя брокер за полезни съвети относно документацията, съпътстваща сделката, както и за местата, от които можете да се сдобиете с тях.

Сред задължителните документи са данъчната оценка и схема на обекта от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Други възможни документи също са удостоверението за тежести, което е силно препоръчително, удостоверението за сключен граждански брак, за наследници, ако ситуацията го предполага. Възможно е да се наложи и изваждането на удостоверение от НАП за липса на задължения. Добре е да обърнете внимание на таксите, които може да се наложи да платите. Според Закона за задълженията и договорите таксите се поделят по равно между страните, но клаузата не е със задължителен характер, а може да бъде въпрос на договорка с купувача.

Доверете се на правилната агенция

Не са малко собствениците на недвижимо имущество, които подхождат с недоверие към агентите на недвижими имоти и предпочитат да се заемат с продажбата самостоятелно. Трябва обаче да знаете, че лишаването от услугите на професионалист, може да окаже негативно влияние върху успешната сделка. Най-честите пропуски, които бихте допуснали сами са свързани с лоша маркетинг стратегия, вече споменатото грешно определяне на продажната цена, както и неправилната комуникация с клиента. Консултантите на недвижими имоти са хората, които най-добре познават спецификите на пазара и знаят как подходят във всяка ситуация.

Call Now Button